Over Ezra

In de afgelopen eenentwintig jaar heb ik talloze organisaties geholpen met hun positionering, externe communicatie en issue- en stakeholdermanagement. Ik kan goed luisteren, maak me snel moeilijke zaken eigen en ben praktisch. Opdrachtgevers waarderen mijn kritische blik en rust.

Ik begon mijn werkende leven als PR-adviseur en hielp organisaties om hun positionering aan te scherpen en hun zichtbaarheid te vergroten, onder andere door proactieve mediarelaties. Na een aantal jaren werd ik crisisadviseur, en ondersteunde ik organisaties die te maken kregen met een acute of dreigende crisis. Dat ging vaak om een klassieke crisis, zoals fraude of een bestuurscrisis. Maar het ging te vaak om situaties waarbij de organisatie de voeling met de maatschappij was kwijtgeraakt. En bijvoorbeeld niet door had dat er ondertussen heel anders tegen beloningen van topbestuurders wordt aangekeken.

Zo kwam ik uit bij issuemanagement, waarbij je kijkt welke controversiële kwesties er in de maatschappij (gaan) leven die relevant zijn voor jouw organisatie. Als je die herkent, kun je er zodanig op inspelen dat ze geen bedreiging vormen – of juist kansen opleveren.

En in de afgelopen jaren kreeg ik ineens opdrachten waarbij de issues te maken hadden met de transities waar we nu in zitten, zoals de energietransitie en de eiwittransitie. Ik volgde de opleiding transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit, georganiseerd door het transitie-instituut DRIFT. En tijdens die opleiding viel veel op z’n plek.

We leven in een wereld die fundamenteel verandert. Als organisatie moet je die veranderingen minimaal volgen, om je snel genoeg aan te kunnen passen. Maar ik ben ervan overtuigd dat  organisaties veel meer kunnen doen: juist zij hebben de slagkracht om een positieve bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke veranderingen en het versnellen daarvan. En dat draagt weer bij aan hun zichtbaarheid, reputatie en vermogen om mensen aan zich te binden. Daar help ik graag bij.