Diensten

Ik help organisaties bij het vergroten van hun zichtbaarheid, en het versterken van hun reputatie en vermogen om mensen aan zich te verbinden. Dat doe ik met issuemanagement, stakeholdermanagement en externe communicatie – van advies tot uitvoering.

Issuemanagement
Ik inventariseer en analyseer díe issues die voor uw organisatie relevant zijn of kunnen worden. Samen met u bepaal ik de issuestrategie: hoe kunt u zó inspelen op deze kwesties dat ze geen bedreiging vormen of zelfs kansen opleveren? Ik help bij het verwoorden van verhalen, boodschappen en standpunten, en bij het uitdragen daarvan.

Stakeholdermanagement
Issues zijn kwesties waarover controverse bestaat in de maatschappij: onderwerpen waarover we nog geen gedeelde standaard of norm voor ontwikkeld hebben met elkaar. En dus zijn er uitgesproken voor- en tegenstanders, en twijfelaars. Issuemanagement is dan ook onlosmakelijk verbonden met stakeholdermanagement.

Ik breng de relevante spelers in kaart, hun standpunten en invloed. Samen bepalen we de doelen en strategie per stakeholder. Vervolgens help ik bij het monitoren van deze stakeholders en het leggen van verbindingen met hen.

Externe communicatie
Een goed verhaal is niets zolang u het niet in de wereld zet bij de juiste mensen en via de juiste kanalen. Ik ontwikkel het communicatieplan en draag bij aan de uitvoering, van het organiseren van bijeenkomsten, communicatie via sociale media tot het onderhouden van relaties met de media.