Een rechtvaardige beloning voor bestuurders?

De beloning van topbestuurders is bij uitstek een issue waarover de maatschappelijke consensus in de afgelopen tien tot vijftien jaar sterk is gaan schuiven en nog steeds schuift. Heel veel organisaties hebben dit niet of te laat opgemerkt, met een crisis tot gevolg. Het laatste voorbeeld: ING, dat een salarisverhoging voor bestuurder Ralph Hamers aankondigde en na een week weer moest intrekken door alle ophef. Hoogleraar algemene sociologie Godfried Engbersen geeft een mooie analyse in het FD: De vertrouwenscrisis beweegt zich van de lage naar hogere klassen.

“Het is een constant debat. We zitten nu in een fase van herijking van ons idee van rechtvaardige beloning. Daar zijn we nog lang niet uit. We zoeken naar principes die richtinggevend zijn. Het is wel belangrijk om daar consensus over te bereiken, want dat brengt sociale rust.”